Δραστηριότητες την περίοδο του Πάσχα

Σας ενημερώνουμε πως οι δημιουργικές δραστηριότητες θα γίνουν κανονικά την Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Απριλίου καθώς και την Παρασκευή 21 και Σάββατο 22 Απριλίου.

Την Μεγάλη Εβδομάδα δεν θα γίνουν δημιουργικές δραστηριότητες.