Ρομποτική & STEAM

Μέσα από την εκπαιδευτική ρομποτική, τα παιδιά αφομοιώνουν έννοιες της Φυσικής, των Μαθηματικών, της Πληροφορικής και γενικότερα των επιστημών, με ευχάριστο, βιωματικό και αποτελεσματικό τρόπο.

 Η εκπαιδευτική ρομποτική στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των παιδιών και στην καλύτερη κατανόηση επιστημονικών εννοιών που καλλιεργούνται μέσα από την διερευνητική μάθηση. Είναι μια εξαιρετικά ψυχαγωγική και δημιουργική δραστηριότητα μέσα από την οποία τα μικρά παιδιά δρουν σαν εφευρέτες και χτίζουν την πεποίθηση ότι η μελέτη των θετικών επιστημών είναι συναρπαστική!

Επίσης, τα παιδιά αναπτύσσουν όχι μόνο κοινωνικές δεξιότητες και πνεύμα συνεργασίας, εφόσον εργάζονται κυρίως σε ομάδες αλλά ταυτόχρονα χρησιμοποιούν το μυαλό τους και τα χέρια τους, αναπτύσσοντας έτσι τις νοητικές και τις κινητικές τους δεξιότητες.

Τα μαθήματα γίνονται κάθε Σάββατο | Υπεύθυνος: SteamCenter