Πρόγραμμα δημιουργικών δραστηριοτήτων την 25η Μαρτίου

Σας ενημερώνουμε πως την 24η και 25η Μαρτίου δεν θα γίνει το πρόγραμμα δημιουργικών δραστηριοτήτων λόγω αργιών.