η-Τάξη

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση της πλατφόρμας του πανελληνίου σχολικού δικτύου, e-class.

Ο κάθε μαθητής και μαθήτρια μπορεί να μπει στην ηλεκτρονική τάξη με τους κωδικούς που έχει αποκτήσει με την εγγραφή του στο σχολικό δίκτυο κατά το προηγούμενο διάστημα. Αρχικά, για λόγους εξοικείωσης, η πρόσβαση στα μαθήματα είναι ανοιχτή.

 

3o Δημοτικό Σχολείο Αλίμου

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση